lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Termin 6 på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Informationssystem, 30 hp

Projektarbete och examensarbete på kandidatnivå

Kurserna ges på våren och utgör sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. 

 

Terminen består av följande tre kurser:

SYSG16, Projektarbete på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, 14 hp

SYSK16, Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen, 15 hp

SYSG06, Lärandeportfölj för Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, 1 hp

programkoordinator

Viktoria Svenby
Studievägledare, programkoordinator

viktoria.svenby@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 25
Rum: EC2-279

Viktoria Svenby