lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Samverkan

INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK

Institutionen för informatik samarbetar med organisationer inom Ekonomihögskolan och Lunds universitet, och med externa organisationer, privata så väl som offentliga.

Privata och offentliga organisationer

Privata och offentliga organisationer deltar aktivt både i utbildningen som gäster och i forskningen som problemägare och finansiärer. De utgör också ofta det empiriska underlaget för studier inom ämnet. Inom ramen för forskarutbildningen bedrivs flera nära samarbete med företag i så kallade learning partnerships.

Internationell samverkan

Institutionen har kontinuerligt utbyte med universitet över hela världen. Både forskning, forskarutbildning och grundutbildning är delaktiga. Flertalet lärare och forskare har publicerat sig i internationellt erkända akademiska journaler, deltagit i internationella konferenser eller deltagit i undervisning utomlands.

Studentorganisationer

LundaEkonomerna är studentkåren på Ekonomihögskolan. De företräder och representerar studenterna i institutionens beslutande organ.

Informatiks studeranderepresentanter i LundaEkonomernas utbildningsutskott når du på följande epostadresser:
informatik.uu@lundaekonomerna.se
informatik2.uu@lundaekonomerna.se

Lunds Doktorandkår företräder och representerar forskarstudenterna i institutionens beslutande organ.

Studentlund är ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen i Lund.