lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

2022-03-07 Utbildning

Informatics teacher on digital education: ”Learning from each other is the key”

Two years have passed since Swedish universities, LUSEM included, almost overnig...

2022-02-18 Forskning

Informatikprofessorn om den hybrida arbetsplatsen och balansen mellan jobb och fritid

Många av oss har jobbat mer på distans under pandemin än vad vi någonsin drömde ...

2021-10-24 Forskning

”We fit great technology into the context!"

New at her job! ​​​​Saonee Sarker is the new Directly appointed Professor at Dep...