lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Termin 5 på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Valfri kurs eller utlandsstudier

På det systemvetenskapliga kandidatprogrammet läses valfria kurser om totalt  30.0 hp.

Med valfri kurs menas kurs i vilket ämne som helst.

Institutionen för informatik ger följande kurser under hösttermin:

Kurserna ges fristående samt som valfria kurser på femte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Undervisningsspråk för respektive kurs anges inom parentes. De kurser som ges på engelska erbjuds också för utbytesstudenter.

Period 1

Kurserna går på halvfart.

INFC20, Advanced Database Systems (engelska), 7,5 hp
INFC40, Information Systems Security (engelska), 7,5 hp
INFC55, Webbutveckling (svenska), 7,5 hp

Period 2

Kurserna går på halvfart.

INFC35, Decision Support Systems (engelska), 7,5 hp
INFC60, IS Sourcing Strategies for Business Development (engelska), 7,5 hp

Hela terminen

Kursen går på kvartsfart över hela terminen med undervisning sen eftermiddag.
INFG01, Tvärvetenskaplig projektutveckling med praktiskt tillämpning i grupp (svenska och engelska), 7,5 hp 

Kontakt

Viktoria Svenby
Studievägledare

viktoria.svenby@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 25
Rum: EC2-279

Viktoria Svenby

Utbytesstudier

Ta tillfället i akt under termin 5 att åka utomlands och studera. Du hittar information från Internationella avdelningen på studentportalen Live@Lund (inloggning krävs).