lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning

INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK

Ämnesvägledning
Studier på grundnivå
Kandidatprogram

För ämnesvägledning och frågor gällande kurser och program på grundnivå kontaktas studievägledare och programkoordinator för systemvetenskapliga kandidatprogrammet, Viktoria Svenby.

Exempel på frågor som Viktoria kan hjälpa till med: 
Avbrott på program och kurs, uppehåll på program och återkomst efter uppehåll, studieplan, behörighet och dispens för kurs på kandidatprogram.
Ansökan och behörighetsbedömningar.
Tillgodoräknande.

Praktisk vägledning
Studier på avancerad nivå
Magisterprogram

För praktisk vägledning samt frågor gällande kurser och program på avancerad nivå kontaktas programkoordinator för internationella magisterprogrammet i Informationssystem, Anna Holmes.

Exelmpel på frågor som Anna kan hjälpa till med är:
Avbrott på program och kurs, uppehåll på program och återkomst efter uppehåll, studieplan, behörighet och dispens för kurs på magisterprogram.
Praktisk vägledning och rådgivning gällande kurs på både grund- och avancerad nivå.
Frågor om pedagogiskt stöd.
Omregistrering och tillgång i Canvas.
Näringslivskontakter.

Relaterad information

För dig som vill studera

För dig som redan är student på Ekonomihögskolan

Allmän studievägledning

Om du har behov av mer allmän studievägledning kan du boka in ett samtal med en av Lunds universitets centrala studievägledare.

Allmänna studievägledningen