lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

IBM på besök fick träffa studenter från hela världen

Publicerad: 2017-12-15

Kontakt med studenter ger perspektiv och känsla för vad som är viktigt för medarbetare, kunder och partners, säger IBM:s digitala strateg John Gibe efter besöken på Ekonomihögskolan.

Alumnen och numera digitale strategen John Gibe från IBM träffade studenter på Ekonomihögskolan tillsammans med sin kollega Mikael Haglund, CTO på IBM Sverige.

John Gibe och Mikael Haglund från IBM gästade Mirella Muhic och hennes studenter på programmet Strategic Management and Information Systems vid Ekonomihögskolan i Lund. Det är en internationell klass bestående av drygt 50 studenter från alla världsdelar utom Antarktis: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika i åldrarna 20 till 38 år med en mycket bred erfarenhetsbas.

Studenterna förbereds inför rollen som IT-ledare och lär sig möta utmaningar som informationssamhället ställer på företag, genom att arbeta med praktiska problem de kan stöta på. De studerar och analyserar ramverk och teorier som verktyg för ett gott IT-ledarskap.

Informationsteknologi bygger konkurrenskraft

Ett annat bärande tema är teknologins möjligheter: Hur kan man använda IT för att bygga en hållbar och konkurrenskraftig strategi genom exempelvis skräddarsydda system, integration mellan system, verksamhet och organisationsstruktur. Här undersöker de även hur bland annat utvecklingen av informationsteknologi påverkar konkurrensen och källor till konkurrensfördelar.

– Min föreläsning handlade om IBM med fördjupning inom management consulting, digital förnyelse – det IBM kallar Digital Reinvention – och fallstudien Vasaloppet, säger John Gibe, digital strateg på IBM och alumn från Ekonomihögskolan.

Forskningsmiljöer och studenter viktiga för IBM

Studenterna fick också möjlighet att i grupper formulera en förnyelsestrategi för valfritt svenskt företag. John Gibes kollega Mikael Haglund (CTO, IBM Sverige) har vid flera tillfällen delat med sig av sin kunskap om kognitiv teknologi, machine learning och ledningsgruppens nya kompetenser på samma kurs.

– För IBM innebär tillfällen som dessa möjligheter till kunskapsbaserat samhällsengagemang. Kontakt med forskningsmiljöer och studenter skapar nya frågor och perspektiv, och ger en känsla för vad som är intressant och viktigt för presumtiva medarbetare, kunder och partners. Flera studenter har hört av sig efter föreläsningarna med frågor och idéer, säger John Gibe.

Gästföreläsningarna ger stor nytta för utbildningen

– Alla studenter kan relatera till IBM på något sätt. Det är ett välkänt företag som många kan tänka sig att jobba för. För universitetet är det en enorm nytta att ha ett internationellt välkänt företag som gäst, säger Mirella Muhic, doktorand i informatik på Ekonomihögskolan.

– Särskilt intressant blir det när föreläsningen är kopplad till kursinnehållet och när det finns chans att ställa frågor och få svar direkt på plats. Det blir dessutom ett dragplåster för andra studenter och organisationer. Kursutvärderingen visar att IBM:s gästföreläsningar har varit högt uppskattade bland studenterna.

Mirella Muhic

Mirella Muhic är doktorand på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och forskar inom systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning, datorsystem, Cloud Computing, Cloud Sourcing, IT-Continuance med mera.

Mirella Muhics profil i Lunds universitets forskningsportal