lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studera utomlands

Internationella möjligheter via ekonomihögskolan

Som student på Ekonomihögskolan har du chansen att söka dig ut i världen under din studietid. Utlandsstudier ger kunskap, vänner och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stora nytta när du efter din utbildning ska ut på arbetsmarknaden.

Exchange

Att studera utomlands via ett utbytesprogram innebär att du förlägger en termin upp till ett år av din utbildning vid något av våra partneruniversitet. Som utbytesstudent är undervisningen avgiftsfri och studiemedelsberättigad.

Du kan söka till vårt utbytesprogram om du läser Systemvetenskapligt kandidatprogram eller fristående kurs med syfte att ta examen hos oss.Utbytesstudier söks på tredje terminen och genomförs under den femte terminen.

Ekonomihögskolans partneruniversitet – hit kan du åka

Läs mer om utbytesstudier på Ekonomihögskolans engelska webbplats

Summer exchange

Summer exchange är precis vad det låter – en  möjlighet till att åka på utbyte under sommaren. Summer exchange påverkar inte dina möjligheter att även åka på ett "vanligt" exchange.

Läs mer om summer exchange på vår engelska webbplats

Minor Field Studies

När du närmar dig slutet av dina studier och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan du söka ett Minor Field Studies-stipendium (MFS) och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Genom ett MFS-stipendium kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats på kandidat- eller magisternivå. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

För mer information läs vidare på Ekonomihögskolans webbplats.

 

kontakt utbytesstudier

Ekonomihögskolans Internationella Avdelning

Mottagninstid och kontaktuppgifter

 

kontaktperson minor field studies

Björn Svensson
Universitetsadjunkt, studierektor

bjorn.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 83
Rum: EC2-281

Björn Svensson