lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamina

Skriftlig tentamen

Tentamensschema

Tentamensregler

Du måste följa regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, annars kan du bli avvisad från tentamenssalen och varje misstänke om fusk anmäls till Lunds universitets disciplinnämnd. 

Anmälan till tentamen

Är du registrerad på kursen för första gången är du automatiskt medräknad till ordinarie tentamen och till första omtentamenstillfället. Du behöver då inte anmäla dig.

Anmälan är dock obligatorisk om det gäller en resttentamen från en tidigare kurs.

Anmäl dig senast en vecka i förväg till Studentportalen  Obligatorisk anmälan gäller också vid uppsamlingstillfällena i maj och augusti. Vid eventuella frågar är du alltid välkommen att mejla study@ics.lu.se

Resultat

Läraren har 15 arbetsdagar på sig att rätta tentan. Resultatet läggs in i Ladok inom några dagar efter att resultatet är klart.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

Hämta ut tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensvisningen. Då har du också möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.

Dagen efter går tentorna ner till tentamensexpeditionen och därefter hämtas tentan där.

Tentamensexpedition finns på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. 

För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort) och underskrift på försättsbladet.

Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student, men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

För information och öppettider se tentamensexpeditionens hemsida.

kontakt

E-post: study@ics.lu.se

tentamensexpedition

Information och öppettider

Tentamenssalar

MA Annexet,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner

Ed Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)

Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4

Sp Sparta Tunavägen 39

Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)