lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamina

Skriftlig tentamen

Tentamensregler

Du måste följa regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, annars kan du bli avvisad från tentamenssalen och varje misstänke om fusk anmäls till Lunds universitets disciplinnämnd. 

Hämta ut tentamen

Tentamensexpedition finns på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort) och underskrift på försättsbladet.

Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student, men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

För information och öppettider se tentamensexpeditionens hemsida.

Anmälan till tentamen

Är du registrerad på kursen för första gången är du automatiskt medräknad till ordinarie tentamen och till första omtentamenstillfället. Du behöver då inte anmäla dig.

Anmälan är dock obligatorisk om det gäller en resttentamen från en tidigare kurs.

Anmäl dig senast en vecka i förväg till study@ics.lu.se. Obligatorisk anmälan gäller också vid uppsamlingstillfällena i maj och augusti.

Resultat

Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensvisningen. Då har du också möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

Tentamensschema

 
 

kontakt

E-post: study@ics.lu.se

tentamensexpedition

Information och öppettider

Tentamenssalar

MA Matematicums annex,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

MH Matematicum, ”Mattehuset”; 
MHA/MHB: Hörsal A alt. B, Sölvegatan 18
Kårhör Hörsalen i LTH:s kårhus, John Ericssons väg 3
Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner
Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)
Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4
Paln, Palö Palaestra, nedre resp. övre hörsal, Universitetsplatsen, Paradisgatan 4
Genaula Aulan, Genetikhuset, Sölvegatan 29
E:B Ole Römers väg 3 (LTH:s E-hus)
KF Sigma Sölvegatan 22 F
Sparta Tunavägen 39
Kult Kulturens auditorium,
Karlins plats
Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)