lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamina

Skriftlig tentamen

Tentamensschema

Uppsamlingstillfällen

I maj ges uppsamlingstillfällen för kurs som gått på en hösttermin. I augusti ges uppsamlingstillfällen för kurs som gått under en vårterminen. I länkarna nedan finns planering för respektive uppsamlingstillfälle, såväl vad det gäller tentor, hemtentor, inlämningar och redovisningar.

Maj 2021 (Inom kort publicering med aktuell schemalänk)
Auguati 2021 (Inom kort publicering med aktuell schemalänk)
 
Det är obligatoriskt att anmäla sig till uppsamlingstentorna. Anmälan görs senast en vecka i förväg i Studentportalen.

Tentamensregler

Du måste följa regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, annars kan du bli avvisad från tentamenssalen och varje misstanke om fusk anmäls till Lunds universitets disciplinnämnd. 

Anmälan till tentamen

Anmälan krävs inte för ordinarie- och omtenta utan endast till uppsamlingstentorna. Se ovan.

Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att mejla study@ics.lu.se

Resultat

Läraren har 15 arbetsdagar på sig att rätta tentan. Resultatet läggs in i Ladok inom några dagar efter att resultatet är klart.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

Hämta ut tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensgenomgången. Då har du också möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.

Därefter hämtas tenta på Tentamensexpeditionen i EC1.

För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort).

För information och öppettider se tentamensexpeditionens hemsida.

kontakt

E-post: study@ics.lu.se

tentamensexpedition

Information och öppettider

Tentamenssalar

MA Annexet,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner

Ed Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)

Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4

Sp Sparta Tunavägen 39

Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)