lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Examinationer

Tentamensschema

Uppsamlingstentamen augusti 2022

Uppsamlingstillfällen

I maj ges uppsamlingstillfällen för kurs som gått på en hösttermin. I augusti ges uppsamlingstillfällen för kurs som gått under en vårterminen. Se informationen nedan vad gäller de olika examinationsmomenten..

Tentor

Schema för salstentor och hemtentor finns i Tentaschemat ovan. Anmälan krävs, för mer info se nedan.

Redovisningar

Redovisningar genomförs i maj för kurs som gått hösttermin, och i augusti för kurs som gått vårtermin. Detta efter överenskommelse med respektive lärare. Ta kontakt i god tid.

Inlämningsuppgifter och rapporter

Ta kontakt med respektive lärare om det är någon som är oklart.

För kurs som gått hösttermin: Deadline 26 maj.

För kurs som gått vårtermin: Deadline 19 augusti. 

Lärandeportfölj

Deadline 14 december, 31 maj och 19 augusti. Lärandeportföljen görs tillgänglig i Mahara och mailas tiill respektive lärare.

Obligatorisk anmälan en vecka innan till uppsamlingstentor

Det är obligatoriskt att anmäla sig till uppsamlingstentorna (men krävs inte till ordinarie- och omtentor). Anmälan görs senast en vecka i förväg i Ladok. Om du tillhör en äldre kurskod och inte kan anmäla dig i Ladok ska du istället skicka ett mail till study@ics.lu. Meddela vilken examination det gäller, samt ditt namn och personnummer.

Tentamensregler

Du måste följa regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, annars kan du bli avvisad från tentamenssalen och varje misstanke om fusk anmäls till Lunds universitets disciplinnämnd. 

Anmälan till tentamen

Anmälan krävs inte för ordinarie- och omtenta utan endast till uppsamlingstentorna. Se ovan.

Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att mejla study@ics.lu.se

Resultat

Läraren har 15 arbetsdagar på sig att rätta tentan. Resultatet läggs in i Ladok inom några dagar efter att resultatet är klart.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

Hämta ut tentamen

Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensgenomgången. Då har du också möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.

Därefter hämtas tenta på Tentamensexpeditionen i EC1.

För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort).

För information och öppettider se tentamensexpeditionens hemsida.

Observera att du inte bör hämta ut din tentamen om du har för avsikt att begära ändring eller rättelse av betygsbeslutet.

kontakt

E-post: study@ics.lu.se

tentamensexpedition

Information och öppettider

Tentamenssalar

MA Annexet,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner

Ed Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)

Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4

Sp Sparta Tunavägen 39

Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)