lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamina

Under hösten 2017 flyttade Informatiks tentamensexpedition till balkongen ovanför Ljusgården i EC1. Expeditionen samordnas med institutionerna för företagsekonomi och nationalekonomi.

Tentamensregler

Du måste följa regler för salstentamina på kurser vid Ekonomihögskolan, annars kan du bli avvisad från tentamenssalen och varje misstänke om fusk anmäls till Lunds universitets disciplinnämnd. 

Hämta ut tentamen

För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort) och underskrift på försättsbladet. Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student, men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

Kontakta Tomas Sjö för mer information och vid eventuella frågor.

Anmälan till tentamen

Är du registrerad på kursen för första gången är du automatiskt medräknad till ordinarie tentamen och till första omtentamenstillfället. Du behöver då inte anmäla dig.

Anmälan är dock obligatorisk om det gäller en resttentamen från en tidigare kurs.

Anmäl dig senast en vecka i förväg till study@ics.lu.se. Obligatorisk anmälan gäller också vid uppsamlingstillfällena i maj och augusti.

Resultat

Rättad tentamen kvitteras ut vid tentamensvisningen. Då har du också möjlighet att diskutera resultat och rättning med läraren.

Är du godkänd har du inte rätt att skriva om för att höja betyget.​

Tentamensschema

 
 
 

kontakt

E-post: study@ics.lu.se

tentamensexpedition

Tomas Sjö
Ansvarig för tentamensexpeditionen 

Tel.046-222 46 47 
Rum: EC1:237, vid balkongen ovanför Ljusgården i EC1
fekexp@fek.lu.se

Öppettider

Ordinarie öppettider:

Mån-Fre 10.30-12.30

När tentamensexpeditionen är stängd: Mejla till fekexp@fek.lu.se

 

Tentamenssalar

MA Matematicums annex,
Sölvegatan 18-20, en trappa upp

MH Matematicum, ”Mattehuset”; 
MHA/MHB: Hörsal A alt. B, Sölvegatan 18
Kårhör Hörsalen i LTH:s kårhus, John Ericssons väg 3
Gasque LTH:s kårhus,
John Ericssons väg 3, en trappa ner
Eden Paradisgatan 5
(byggnaden bakom Gamla kirurgen)
Vic Victoriastadion (Idrottsstadion), Lovisastigen 2-4
Paln, Palö Palaestra, nedre resp. övre hörsal, Universitetsplatsen, Paradisgatan 4
Genaula Aulan, Genetikhuset, Sölvegatan 29
E:B Ole Römers väg 3 (LTH:s E-hus)
KF Sigma Sölvegatan 22 F
Sparta Tunavägen 39
Kult Kulturens auditorium,
Karlins plats
Arena Stattenavägen 25 (Sparbanken Skåne Arena, se karta)