lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

design av informationssystem, 180 hp

Hur du tänkt på hur många informationssystem du använder dagligen? När du bokar biobiljetter eller googlar? De som arbetar med den här typen av tjänster har ett internationellt, utmanande och föränderligt yrke.

Vårt systemvetenskapliga kandidatprogram ger dig en solid kunskapsbas om systemdesign, informationsstruktur, standardsystem, webbtjänster och databaser. Praktiska övningar och grupprojekt knyter samman de olika kursmomenten, som du kan kombinera med studier utomlands.

Systemvetare är efterfrågade och har hela världen som arbetsfält. Som systemvetare arbetar du med bland annat analys, design och systemintegration – oftast som projektledare.

Systemvetenskapligt kandidatprogram – design av informationssystem är en treårig utbildning som startar varje hösttermin. Informatik utgör huvudämnet på programmet.

Programkoordinator

Viktoria Svenby
Studievägledare, programkoordinator

viktoria.svenby@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 25
Rum: EC2-279

Viktoria Svenby