lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogrammet i informationssystem

INFORMATIONSSYSTEM, 60 hp

Vi erbjuder dig ett program i världsklass som ger dig verktyg och färdigheter för att designa, utveckla och implementera system som löser viktiga problem i organisationer och samhälle.

Magisterprogrammet i informationssystem är ett ettårigt program som startar varje augusti. Programmet ges på engelska och halva klassen består av utlänska studenter från hela världen.

Läs mer om programmet på Ekonomihögskolans webbplats.

Anmälan

Anmälningsperioden för magisterprogrammet är 16 oktober - 15 januari varje år. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot anmälningar utanför denna period, vi tar heller inte emot sena anmälningar.

Du söker antingen via Antagning.se eller den engelska motsvarigheten Universityadmissions.se.

Du finner all information du behöver inför ansökan på Ekonomihögskolans webbplats.

Kontakt

Anna Holmes
Utbildningsadministratör

anna.holmes@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 20
Rum: 289

Anna Holmes