lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magisterprogrammet i informationssystem

INFORMATIONSSYSTEM, 60 hp

Magisterprogrammet i informationssystem är ett ettårigt program som ges på engelska och som startar varje augusti.

Läs mer om programmet på Ekonomihögskolans webbplats.

Anmälan

Sista anmälningsdatum för magisterprogrammet är den 15 januari varje år. 

Du söker antingen via Antagning.se eller den engelska motsvarigheten Universityadmissions.se.

Du finner all information du behöver inför ansökan på Ekonomihögskolans webbplats.

Linda Öberg
Webbkoordinator, koordinator

linda.oberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 88
Rum: EC2-273

Linda Öberg