lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen

SYSK16, INFORMATIK/INFORMATIONSSYSTEM, 15 HP

Kursen ges på heltid under andra halvan av vårterminen, med några förberedande föreläsningar under vårterminens första halva. Upprop hålls vid terminsstart.

Kursen utgör del av sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet tillsammans med SYSG16  Projektarbete.

Kursen erbjuds även som fristående kurs och utgör då 76-90 hp inom huvudområdet informatik. Under första halvan av vårterminen läses annan kurs på kandidatnivå. Vid Institutionen för informatik erbjudes kurserna
INFC40 Information Systems Security, 7,5 hp samt
INFC65 Information Architecture, 7,5 hp.

Kursbeskrivning

Kandidatarbete innebär grundläggande färdighet i genomförandet av ett större design- eller utredningsarbete, där metod- och ämneskunskaper som har förvärvats vid de tidigare studierna i informatik eller systemvetenskap tillämpas. Detta innebär att nödvändiga analyser och att dra slutledningar utifrån en relevant teoretisk referensram och, i de flesta fall, empiriska studier. Dessutom skall detta genomföras med god vetenskaplig argumentation och redovisas i skriftlig form.

Arbetet utförs i grupp. Institutionen tillåter tre typer av uppsatser: teoretisk-empiriska studier, teoretiska studier och designstudier.

kursansvarig

Osama Mansour
Docent

osama.mansour@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 84
Rum: EC2-235

Osama Mansour

MER INFORMATION OM KURSEN

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för vårterminen 2023

Grundnivå: G2E
Undervisningsspråk: Svenska
Ges: Varje vårtermin

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.