lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Projektarbete på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

SYSG16, informationssystem, 14 hp

Kursen utgör del av sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet.

Kursbeskrivning

Projektarbete för extern problemägare innebär att studenterna i grupp om fyra skall utföra, dokumentera och presentera ett IS-projekt utfört för en extern problemägare. IS-projektet är förankrat i en verklig situation med ett konkret problem. Man kan säga att projektgrupperna skall ta sig an ett skarpt konsultuppdrag. I detta projektarbete skall studenterna tillämpa sina tidigare inhämtade kunskaper inom IS-utveckling, projektarbete, etc. Uppdraget kan vara en utredning, en utformning, en implementering o.s.v. Projektarbetet skall resultera i en rapport och projektdokumentation som försvaras vid seminarium. Examinationen väger in uppdragsgivarens bedömning av projektarbetet och resultatet.

kursansvarig

Paul Pierce
Universitetslektor

paul.pierce@ics.lu.se
Rum: EC2-225

Paul Pierce

MER INFORMATION OM KURSEN

Kursplan på svenska
Course syllabus in English

Litteraturlista för vårterminen 2022

Grundnivå: G2F
Undervisningsspråk: Svenska
Ges: Varje vårtermin

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.