lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lärandeportfölj

SYSG06, informationssystem, 1 hp

Kursen utgör del av sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet.

Kursbeskrivning

Under det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet samlar studenten sina prov i en lärandeportfölj. På denna avslutande kurs ska studenten i en rapport reflektera över sitt eget lärande, kunskapsbehov och egen måluppfyllelse under sista terminen.

KURSANSVARIG

Osama Mansour
Universitetslektor

osama.mansour@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 58
Rum: EC2-267

Osama Mansour

MER INFORMATION OM KURSEN

Kursplan på svenska

Kursplan på engelska

Litteraturlista för vårterminen 2022

Grundnivå: G2F
Undervisningsspråk: Svenska
Ges: Varje vårtermin

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.