lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

IS- och verksamhetsutveckling

SYSB13, Informationssystem, 30 hp

Kursen utgör den tredje terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammetErbjuds även som fristående kurs och utgör då 3160 hp inom huvudområdet informatik.

Kursbeskrivning

Kursens huvudfokus är utveckling av informationssystem (IS) och verksamhet. Du vidareutvecklar dina färdigheter i hantering och modellering av verksamheters processer (med processmodellering) och data (med Entity-Relationship-modellering).

Kursen har inslag av modellering och utveckling assisterad av verktyg baserade på artificiell intelligens (AI). Du kommer att använda dessa för utveckling av databaser med syfte att stödja verksamhetsprocesser och tillgodose verksamheters datalagringsbehov. För detta används Cloud-plattformen Microsoft Azure där du kommer att bygga och sjösätta databaser.

En central del av kursen är verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture) som ett strategiskt tillvägagångssätt för att designa, hantera, och utveckla en verksamhets struktur och att säkerställa samstämmighet gentemot dess tekniska infrastruktur så att denna stödjer verksamhetsmål.

Under kursen arbetar du även med affärssystem (ERP), och du kommer att lära dig mer om ekonomistyrning och ekonomisystem.

På kursen kommer du att lära dig om och arbeta med:

  • processmodellering och datamodellering som delar i verksamhets- och IS-utveckling,
  • Enterprise Architecture och affärssystem,
  • grundläggande strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem,
  • databasmodellering och implementering av databassystem med hjälp av datamodelleringsverktyg samt AI-baserade verktyg,
  • automation av verksamhetsprocesser och datahantering genom ERP,
  • planering och design av förändring av en verksamhetsprocess i ett ERP.

Kursansvarig

Kontakt

Björn Svensson
Universitetsadjunkt, studierektor

bjorn.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 83
Rum: EC2-281

Björn Svensson

Mer information om kursen

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för höstterminen 2023

 

Grundnivå: G1F
Undervisningsspråk: Svenska och engelska. Kurslitteratur på engelska förekommer.
Ges varje hösttermin.

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.