lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

IS- och verksamhetsutveckling

SYSB13, Informationssystem, 30 hp

Kursen utgör den tredje terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammetErbjuds även som fristående kurs och utgör då 3160 hp inom huvudområdet informatik.

Kursbeskrivning

Som fortsättning på dina tidigare kurser kommer du denna termin att ta ett steg vidare i din förståelse för hur informationssystem (IS) och verksamheter kan utvecklas, och fortsätta träna dina färdigheter i utvecklings- och projektarbete.

Framför allt kommer du att få lära dig mer om utveckling av verksamheter och IS genom hantering av processer (processmodellering) och data (datamodellering). Du kommer även att lära dig mer om ekonomistyrning och ekonomisystem.

Ni kommer att arbeta i projekt med att förstå och förändra ett affärssystem (ERP). Allt arbete lägger du till lärandeportföljen du har med dig från tidigare terminer.

På kursen kommer du att lära dig om och arbeta med:

  • processmodellering och datamodellering som delar i verksamhets- och IS-utveckling,
  • Enterprise Architecture och affärssystem,
  • grundläggande strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem,
  • databasmodellering och implementering av databassystem,
  • automation av verksamhetsprocesser och datahantering genom ERP,
  • planering och design av förändring av en verksamhetsprocess i ett ERP.

 

Kursansvarig

Kontakt

Magnus Wärja
Universitetsadjunkt

magnus.warja@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 48 86
Rum: EC2-226

Magnus Wärja

Mer information om kursen

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för höstterminen 2021

 

Grundnivå: G1F
Undervisningsspråk: Svenska
Ges varje hösttermin.

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.