lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Introduktion till informationssystem

SYSA21, Informationssystem, 30 hp

Kursen utgör den första terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Erbjuds även som fristående kurs och utgör då 1-30 hp inom huvudområdet informatik.

Kursbeskrivning

Här lär du dig grunderna för hur informationssystem (IS) och verksamheter kan utvecklas. Du arbetar målinriktat i projekt med verksamhetsförändring, systemdesign och programmering.

Du lär dig också argumentera, söka och presentera information samt att skriva och kritiskt granska rapporter och PM.

Kursens syfte är att skapa förståelse för verksamhetssystem och deras informationssystem. Informationssystem utgör centrala stöd för organisationers data- och informationshantering.

Utmärkande för kursen är design av informationssystem i form av projektarbete, laborationer och presentationer.

På kursen kommer du att lära dig om och arbeta med:

  • att analysera ett verksamhetssystem och utforma ett enkelt stödsystem,
  • att beskriva designförslag med modellspråk lämpade för modelldriven utveckling,
  • att tillverka och testa programvara inom eller i anslutning till ett system,
  • att utforma, presentera, argumentera för och projektera ett IS-designprojekt,
  • att genomföra och försvara en enkel studie i ett tilldelat ämne.

 

Through Visual Paradigm Academic Partner Program, Lund University is granted license for modeling software - VP for educational use.

 

Kursansvarig

Björn Svensson
Universitetsadjunkt, studierektor

bjorn.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 83
Rum: EC2-281

Björn Svensson

Mer information om kursen

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för höstterminen 2022


Grundnivå: G1N
Undervisningsspråk: Svenska
Ges varje hösttermin

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.