lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

IT-arkitektur och mjukvarusystem

SYSA14, Informationssystem, 30 hp

Kursen ges på svenska och endast på våren.

Kursen utgör fjärde terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och erbjuds vissa vårterminer som fristående kurs.

Kursbeskrivning

Kursen har ett starkt fokus på användning av modern teknologi för att lära ut grundläggande centrala principer kopplade till mjukvaruutveckling, såsom komponentorienterad utveckling, webb-teknologier och teknologier för integration av system såsom Webbtjänster.

Moln-arkitektur (cloud) spelar en viktig roll i kursen och du lär dig att arbeta i och bygga lösningar för molnplattformen Microsoft Azure.

Under kursen lär du dig även att använda AI-baserade verktyg som stöd i systemutvecklingsprocessen för att bygga applikationer och webbtjänster. Programspråk och teknologier inom .NET Framework (till exempel C#, ADO.NET, ADO.NET Entity Framework, ASP.NET) och J2EE förekommer i stor omfattning.

På kursen tas också begreppen mjukvarukvalitet och olika kvalitetsegenskaper upp, samt testning. En viktig del ägnas åt att designa och utveckla webbtjänster med hjälp av olika programmeringsspråk.

Kursen innehåller ett flertal olika moment för att lära ut webbteknologi, Webbtjänst-arkitektur, XML, JSON, REST, och SOAP m.fl. och innefattar även flertalet mönsterlösningar (patterns).

Kursen omfattar även en grundlig genomgång av J2EE-arkitektur. Uppbyggnad av flerskiktsarkitektur ingår, där vi går igenom servlets, JSP, EJB samt JDBC.

I kursen lär man ut användning av Application Server för att hantera säkerhet, transaktionshantering, poolning och caching-frågor. Skalbarhet,
transaktionshantering, object-relational mapping (ORM) är andra viktiga inslag.

I utbildningen som helhet är affärssystem (ERP) ett centralt inslag.

Software Process Improvement (SPI) för att uppnå god kvalitet på mjukvara, samt paradigm och standarder för SPI (CMMI, ISO etc.) kommer att behandlas under kursen. Även processen att leverera IS/IT-tjänster till en verksamhet, och hur detta kan organiseras och bedömas (IS/IT Governance) ingår.

Kursen innehåller ett stort praktikfall som omfattar hela terminen, och som byggs på allt eftersom de olika nödvändiga momenten inhämtas via kursens olika moduler.

KURSANSVARIG

Mats Svensson
Universitetsadjunkt

mats.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 32 55
Rum: EC2-261

Mats Svensson

Mer information om kursen

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för vårterminen 2023

 

Grundnivå: G2F
Undervisningsspråk: Svenska
Ges: Varje vårtermin

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.