lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tvärvetenskaplig projektutveckling med praktisk tillämpning i grupp

INFG01, TVÄRVETENSKAPLIG KURS, 7,5 HP

Kursen ges i samarbete med Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och som en valbar kurs vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet. Det innebär att studenter med olika förkunskaper kommer att blandas i grupper för att använda sina respektive kompetenser och förmågor i utvecklandet av ett projekt.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge informatikstuderande kompetenser och verktyg för att arbeta effektivt med att utveckla olika typer av projekt. Som systemvetare har du stora möjligheter att leda eller arbeta i projekt, liksom att starta egna projekt inom ditt intresseområde. 

Projekt kräver oftast fler kompetenser än de du själv har. Därför kommer du i denna kurs att utveckla ett projekt tillsammans med studenter från andra fakulteter. På så sätt kan ni genomföra bättre projekt, men också bredda er egna kunskapsbas genom att lära från varandra. Ni ska gemensamt utveckla ett projekt med hjälp av er samlade kompetens. Projektet kan ni definiera själva eller också levererar en organisation en utmaning för er att lösa. Målet är att lära er – förutom verktyg och teori – ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Läs mer om kursen här.

KURSANSVARIG

Marie Löwegren
Universitetslektor

marie.lowegren@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 73 26
Rum: Alfa1:1057

Marie Löwegren

MER INFORMATION OM KURSEN

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för höstterminen 2020


Grundnivå: G2F
Undervisningsspråk: Svenska & engelska
Ges varje hösttermin
Kvartsfart, med undervisning sen eftermiddag

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.