lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Webbutveckling

INFC55, Informatik, 7,5 hp

Kursen ges på svenska och endast inom det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet.

Kursbeskrivning

Här får du kunskap om hur du utformar dynamiska klient- och serverbaserade webbplatser med hög grad av interaktivitet och med användaren i centrum. Du kommer att lära dig att anpassa webbplatsen till flera olika mål som stor skärm, surfplatta och mobil.

Kursen omfattar databasgenererade webbsidor, teknik för överföring av data samt dynamisk interaktion mellan klient och server.

Detta är en praktiskt orienterad kurs där undervisningen sker med hjälp av föreläsningar, lektioner och laborationer. Att du nått kunskapsmålen testas via en begreppstentamen där du visar att du kan de grundläggande koncepten, samt via uppgifter där du visar att du behärskar hantverket med att utveckla webbplatser. Uppgifterna löses individuellt och i grupp och pågår löpande under kursen.

Kursansvarig

Kontakt

Magnus Wärja
Universitetsadjunkt

magnus.warja@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 48 86
Rum: EC2-226

Magnus Wärja

Mer information om kursen

Kursplan på svenska
Course syllabus in English

Litteraturlista för höstterminen 2020

Grundnivå: G2F
Undervisningsspråk: Svenska

Ges varje hösttermin.

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.