lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv

INFA40, distanskurs i Informatik, 7,5 hp

Kursen ges på svenska och på distans (kvartsfart). 

Kursbeskrivning

Studenten ska efter godkänt genomförande ska ha nått grundläggande kunskaper om digitalisering och artificiell intelligens (AI) ur ett verksamhets- och samhällsperspektiv. 

Ämnen som behandlas på kursen är teknologiska trender och samhällsförändringar kopplade till digitalisering; teknikutveckling och exponentiell tillväxt; AI och artificiell generell intelligens (AGI); historik och bakgrund till dagens AI-teknologier; grundläggande typer av AI och maskininlärning (ML) och dess applikationer; användning av AI i verksamheter och företag samt etiska och samhälleliga aspekter av digitalisering och AI. 

Kursen innehåller

  • teknologiska trender och drivkrafter bakom dagens digitalisering, 
  • bakgrund till AI, 
  • introduktion till olika typer av AI och ML, 
  • användning av AI och ML inom verksamheter och organisationer, 
  • interaktion mellan människor och AI och digitala teknologier, 
  • etiska aspekter av digitalisering och AI. 

Kursens genomförande

Utbildningen ges i sin helhet på distans via en internetbaserad lärplattform. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Kursen bygger huvudsakligen på informationsinsamling via internet och på kommunikation i skrift. Tillgång till lärare för frågor och handledning ges via den internetbaserade lärplattformen. 

 

Kursansvarig

Benjamin Weaver
Universitetsadjunkt, forskarstuderande

benjamin.weaver@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 35, +46 70 482 47 26
Rum: EC2-237

Benjamin Weaver

MER INFORMATION OM KURSEN

Kursplan på svenska

Course syllabus in English

Litteraturlista för höstterminen 2022


Distanskurs
Studietakt: 25%
Grundnivå: G1N
Undervisningsspråk: Svenska
Ges hösttermin