lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Karriär och arbetsmarknad

Våra program ger dig en bred och gränsöverskridande utbildning som ger dig färdigheter att möta de krav som du kan komma att ställas inför i din yrkesroll som systemvetare och designer av informationssystem. Du får en unik möjlighet att förstå samspelet mellan människor, företag och informationsteknik.

Systemvetare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ett mycket gott rykte på arbetsmarknaden och för närvarande har nyutexaminerade systemvetare ett bra läge både nationellt och internationellt.

Läs mer på Ekonomihögskolans webb.

Framtidsutsikter för systemvetare –
media i urval

God prognos för systemvetare på arbetsmarknaden

2021-06-29

Arbetsförmedlingen har publicerat en ny prognos för 180 yrken fram till 2026. Den visar framtidsutsikterna på ett och fem års sikt. Ett av yrkena som går en ljus framtid till mötes är systemvetare eller andra jobb inom IT.

Detta är yrken som på olika sätt har påverkats av pandemin och restriktionerna men efterfrågan kommer även fortsättningsvis vara stor inom dem.

– Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

IT & Tech Professionals Report

2020-09-11

Wise IT har genomfört en undersökning med 1158 IT-specialiser med syfte att ge insikt och kunskap om arbetsmarknaden för IT-speciallister samt hur denne tänker när det gäller att söka jobb.

Rapporten riktar sig mest mot den som ska rekrytera men är även intressant för den som själv ser sig i ett jobb inom IT, hur andra ser på arbetsmarknaden och vad som kan förväntas.

Ladda ner årets IT & Tech professionals report!

IT-yrken - jobben, lönen och utbildningen

2020-09-09

Många verksamheter efterfrågar IT-utbildade medarbetare för utveckling, utbildning, marknadsanalys och säker drift av datasystem.

Så här skriver SACO om IT-yrken.

Fortsatt efterfrågan av systemvetare

2020-04-08

Idag kännetecknas arbetsmarknaden för akademiker med IT-utbildning av liten konkurrens. Det gäller både nyexaminerade och erfarna. Branschen uppger ett särskilt stort behov av programmerare, IT-arkitekter, projektledare, kravanalytiker och IT-säkerhetsexperter.

Arbetslösheten bland data- och systemvetare är låg och nyexaminerade får snabbt kvalificerat arbete med tillsvidareanställning. Tillgången på datautbildade från högskola och yrkeshögskola beräknas öka med drygt 50 procent fram till år 2035 enligt SCB:s Trender och prognoser 2017. Samtidigt växer arbetsmarknaden och kompetensen är efterfrågad inom alla sektorer. Sammantaget, på grund av den konsensus som råder kring bristen och sett till branschens snabba förväntade tillväxt, antas arbetsmarknaden präglas av liten konkurrens även i framtiden för både nyexaminerade och erfarna. 

SACO:s prognos Framtidsutsikter

Nybakade systemvetare pigga på att byta jobb

2019-09-24

Systemvetare heta – nästan hälften får jobb före examen