lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Alumni

Har du läst hos oss och tagit din kandidat- eller magisterexamen här på Ekonomihögskolan, Lunds universitet?

Då hälsar vi dig varmt välkommen till Ekonomihögskolans alumninätverk. Förutom att du som alumni fungerar som en viktig ambassadör för skolan, finns det olika sätt för dig som tagit examen vid skolan att dra nytta av vårt alumninätverk.

Genom nätverket kan du hålla kontakten med Ekonomihögskolan och gamla studiekamrater som nu är verksamma på olika håll i världen, men också stifta nya bekantskaper. Vårt alumninätverk är en given plats för erfarenhetsutbyte och en ständig källa till nya affärskontakter.

GÅ MED I VÅR ALUMNIGRUPP!

Vi vill uppuntra alla som har en examen från Ekonomihögskolan att gå med i vår alumnigrupp på LinkedIn. Det är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med gamla studiekamrater och hålla sig uppdaterad om vad som händer på Ekonomihögskolan. Skapa en profil på LinkedIn och ansök om att gå med i gruppen LUSEM Alumni.

För dig som läst Magisterprogrammet i informationsystem finns det en speciell undergrupp som heter Master's Programme in Information Systems.