lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildning

Vi vill med vår utbildning göra informationsteknologin mer tillgänglig och användbar för individer, organisationer och samhälle.

Informationsteknologin har traditionellt utvecklats mer med tanke på teknikens möjligheter än på användarens önskemål och behov. Vår utbildning i informatik svarar mot vår tids behov och är utformad för att vara bred och gränsöverskridande.

Utbildningen i informatik är mångdisciplinär, dvs. du kommer att finna kombinationer av ämnen inom informationsteknologi, människa/samhälle, ekonomi, organisationer/verksamheter, etik, IT-rätt, och särskilt former för projektledning, gruppdynamik och kommunikation.

 

UTBILDNINGSMAGASIN

Utbildningskatalog 2020/21
Bläddra i eller beställ hem vår katalog.

för dig som är student

Studentportalen

Studentportalen är en IT-tjänst där du som student loggar in och själv utför flera studieadministrativa rutiner. Här registrerar du dig på kurs eller program, anmäler dig till tentor, skriver ut studieintyg och mycket annat. Du loggar in i Studentportalen med ditt studentkonto.

Logga in i Studentportalen

Livet som student
När du börjar studera kommer säkert en del frågor att dyka upp. Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet