lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildning

Vi vill med vår utbildning göra informationsteknologin mer tillgänglig och användbar för individer, organisationer och samhälle.

Informationsteknologin har traditionellt utvecklats mer med tanke på teknikens möjligheter än på användarens önskemål och behov. Vår utbildning i informatik svarar mot vår tids behov och är utformad för att vara bred och gränsöverskridande.

Utbildningen i informatik är mångdisciplinär, dvs. du kommer att finna kombinationer av ämnen inom informationsteknologi, människa/samhälle, ekonomi, organisationer/verksamheter, etik, IT-rätt, och särskilt former för projektledning, gruppdynamik och kommunikation.

 

UTBILDNINGSMAGASIN

Utbildningskatalog 2018/19
Bläddra i eller beställ hem vår katalog.

för dig som är student

Relaterad information

StiL & Min StiL
Lunds universitets mötesplats för studenter på nätet. Här finner du information om allt som rör studentlivet. Som student kan du också logga in på Min StiL och se ditt Ladokutdrag, ändra adress och så vidare.

Student i Lund
Det mesta du behöver veta som Lundastudent, till exempel information om bostad, ekonomi, arbete, praktik och det rika studentlivet.