lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Projektupplägg

Syfte

Studentgruppen (Gruppen) skapar en design som har potential att förbättra resultat inom ett specifikt problemområde hos Kunden.

Uppdrag från Kunden

Kunden skapar ett dokument med definitionen av ett problem. Problemet skall vara:
a) Ett avgränsat verksamhetsproblem med konkreta fakta om problemet och önskat resultat.
b) Målet är att definiera och designa ett lösningsförslag/lösning som är en förbättring för Kunden och som är realistiskt inom ramarna för kursen.

Problembeskrivningen

a) En kort bakgrund om verksamheten och dess förutsättningar.
b) En tydlig definition av problemet med fakta som ger en förståelse för problemet i sitt sammanhang.
c) En kontaktperson för Gruppen som känner till problemet och kan ge feedback och kommentarer.

Leverans

Kursen följer modeller och arbetsmetoder som finns i kursboken Problem Solving in Organizations. Deras arbetssätt dokumenteras nedan:
1. Problemdefinition
2. Problemanalys
3. Problemdiagnos
4. Möjliga alternativa lösningar
5. En föreslagen detaljerad lösning inklusive design. Möjligen tekniskt fungerande.
6. Förändringsplan (Implementationsplan).

Kunden och Gruppen samarbetar om samtliga punkter. Gruppen ansvarar för arbete och dokumentationen av punkterna 1-6. Endast Kunden kan implementera punkt 6.