lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studentprojekt på kandidatprogrammet

sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet genomför studenterna skarpa projekt under 10 veckor med uppdrag från företag och organisationer.

Vad kan vara bättre än att få en grupp av informatikstudenter som vill leverera en förbättringsanalys över ett område som ni själva definierar?

Första 10 veckorna av sjätte och sista terminen på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet består av en projektkurs där uppdraget ges av företag och organisationer. Vi erbjuder er att delta i kursen som Kund att presentera ett område där någon form av informationssystem (IS) kan underlätta er verksamhet. Kursen pågår från mitten av januari och slutar i början av april.

Studentgruppen av fyra personer tillämpar metoder och teorier från hela studietiden för att skapa ett relevant förslag inom ert definierade problemområde. Gruppen arbetar mestadels självständigt, med ett antal bokade kundmöten för att stämma av resultat. Kundföretagen blir medlemmar i vår Business Board, och kan delta i kursdeltagarnas presentationer av sitt arbete under kursens gång.

Som Kund får du ett designförslag till någon typ av IS. För vissa uppdrag kan gruppen leverera en fungerande prototyp, även om det är analysen och design som är fokus för kursen.

Vi hoppas att ni ser möjligheter för er verksamhet i vårt erbjudande. Som Kund hjälper ni också samhället genom att studenter får öva sig på verklighetens projekt under slutfasen av sin utbildning.

 

Paul Pierce
Universitetslektor

paul.pierce@ics.lu.se
Rum: EC2-225

Paul Pierce

Projekt

Här kan du se hur projektet är upplagt.