lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Programkoordinator 

för Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Som studievägledare och programkoordinator på institutionen för informatik arbetar jag med vägledning och rådgivning angående studier på kandidatnivå. I relation till detta har jag hand om kurser, ansökningsförfarande, dispensansökan, studieuppehåll, studieavbrott, arbetsmarknadsinformation, behörighetsbedömningar, tillgodoräknanden etc.

Du är välkommen att höra av dig för att diskutera dina studieresultat, sätta upp en studieplan, ansöka om dispens eller för stöd och råd vad gäller dina studier.

Befintliga studenter kan boka tid via kalenderfunktionen i Canvas

Övriga bokar tid genom att maila mig direkt på viktoria.svenby@ics.lu.se 

Om du har en frågeställning som går bra att ta via mail behöver du inte boka någon tid utan skicka i stället ett mail till mig på adressen ovan.

Frågor kring utbytesstudier hanterar Internationella avdelningen på Ekonomihögskolan.

Vid Lunds universitet finns även centrala enheter som kan ge ytterligare, och bredare, information om exempelvis olika universitetsutbildningar samt ge information och rådgivning om livet efter studierna:

Kontakt

Viktoria Svenby
Studievägledare, programkoordinator

viktoria.svenby@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 25
Rum: EC2-279

Viktoria Svenby

Mottagningstider

Befintliga studenter kan boka tid via kalenderfunktionen i Canvas

Övriga bokar tid genom att mejla mig direkt (se adress ovan).