lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Programkoordinator 

för Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Som studievägledare och programkoordinator på institutionen för informatik arbetar jag med vägledning och rådgivning angående studier på kandidatnivå. I relation till detta har jag hand om kurser, ansökningsförfarande, dispensansökan, studieuppehåll, studieavbrott, arbetsmarknadsinformation, behörighetsbedömningar, tillgodoräknanden och liknande..

Boka en tid för att diskutera dina studieresultat, sätta upp en studieplan, ansöka om dispens eller för stöd och råd vad gäller dina studier. Som student bokar du tid på Live@Lund. Du får gärna komma förbi även under övrig kontorstid, men då kan jag inte garantera att jag är inne eller har tid att prata med dig.

Om du har en frågeställning som går bra att ta via mail får du gärna maila (glöm inte att ange ditt personnummer).

Frågor kring utbytesstudier hanterar Internationella avdelningen på Ekonomihögskolan.

Vid Lunds universitet finns även centrala enheter som kan ge ytterligare, och bredare, information om exempelvis olika universitetsutbildningar samt ge information och rådgivning om livet efter studierna:

·         Välja studier – för dig som vill veta mer innan du bestämmer dig

·         Anmälan och antagning

·         Livet som student

·         Examen och karriär

Kontakt

Viktoria Svenby
Studievägledare, programkoordinator

viktoria.svenby@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 25
Rum: EC2-279

Viktoria Svenby

Mottagningstider

Befintliga studenter kan boka tid via kalenderfunktionen i Canvas

Övriga bokar tid genom att mejla mig direkt (se adress ovan).