lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionen för informatik

Undervisning och forskning om informationssystem

Hos Institutionen för informatik finner du utbildning, vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom det framsynta området informatik. 

Institutionen för informatik koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet och magisterprogrammet i informationssystem vid Ekonomihögskolan i Lund, samt erbjuder fristående kurser för dem som vill läsa friare och själv sätta ihop kurser till en examen med informatik som huvudämne.

Det systemvetenskapliga kandidatprogrammet är en 3-årig utbildning med inrikting mot design av informationssystem.

Institutionen erbjuder också ett ettårigt internationellt magisterprogram i informationssystem.

Med en attraktiv grundutbildning ges våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Efterfrågan på systemvetare är hög och de flesta av våra studenter har jobb innan de hunnit ta examen. För framtidsmöjligheter se Arbetsmarknaden för systemvetare.