lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionen för informatik

Undervisning och forskning om informationssystem

Hos oss på Informatik finner du vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom det framsynta området informatik. Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning.

Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan i Lund, samt erbjuder flertalet fristående kurser för dem som friare vill kombinera fram till en examen med informatik som huvudämne. Det systemvetenskapliga kandidatprogrammet är en 3-årig utbildning med inrikting mot design av informationssystem. Vi erbjuder också ett 1-årigt internationellt magisterprogram i informationssystem. Efterfrågan på systemvetare är hög och de flesta av våra studenter har jobb innan de hunnit ta examen. För framtidsmöjligheter se Arbetsmarknaden för systemvetare.