lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Sourcing högaktuellt ämne

Publicerad: 2017-11-23

Den 16 november var informatikforskaren Björn Johansson i Stockholm för att berätta om de senaste trenderna inom området sourcing. Åhörarna – många med titeln CIO eller IT-chef – fick mycket kött på benen om ämnet, både ur en historisk och en framtida synvinkel.

Sourcing är beteckningen på hur organisationer söker, väljer ut och hanterar resurser på ett kontinuerligt, värdeskapande sätt.

– Sourcing är ett högaktuellt ämne nu när företagen digitaliserar allt mer, säger Björn Johansson, som forskar och undervisar inom just detta ämne på institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

I sin presentation fokuserar han på trender inom sourcing: de som gällde för några år sedan, de som råder nu och de som förväntas i framtiden. 

– Sourcing har under många år förknippats med outsourcing, men det finns många andra varianter. Min presentation redovisar en studie som gör en historisk tillbakablick av sourcingtrender och destinationer och utifrån denna uttalar jag mig om nästa trend inom sourcing och vilka destinationer som hägrar.

– Studien lyfter fram 10 trender, med det som är mest framträdande är att företag framöver kommer att använda molntjänster i en sourcingstrategi som kan benämnas multi-sourcing. Dessutom kommer trenden med nearshoring troligtvis att fortsätta, eftersom denna kan förse företag med personal som har kunskap och erfarenheter inom IT som företag annars har svårt att finna. Kombinationen av nearshoring, multi-sourcing och molntjänster kommer att ytterligare skapa ett behov av att integrera olika informationssystem och dess tillämpningar inom företag och detta med en omfattning som vi tidigare inte sett.

Mer om Björn Johansson