lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Framåt på bred front för Ekonomihögskolan

Publicerad: 2017-07-14

– Ännu en framgångsrik omgång av nyantagna studenter till Ekonomihögskolan, konstaterar prorektor Kristina Eneroth som har ansvar för utbildning och internationalisering vid fakulteten.

– Ekonomie kandidatprogrammet är ett av landets mest sökta program, och extra kul i år är att vårt nya systerprogram International Business, som ges för första gången kommande hösttermin, går från ingenstans direkt in på första plats bland alla program i ekonomi på grundnivå i hela landet. Inget annat program har så höga krav på meritvärde (21,45) som det nya kandidatprogrammet.

Programmet International Business kommer att ges helt på engelska och blandar studenter med internationell- och nationell utbildningsbakgrund. Ekonomihögskolan har sedan många år arbetat med att framgångsrikt bredda sin rekrytering på masternivå via internationella studenter, och nu är det dags även för grundnivån. Nyckeln i det arbetet är att på alla sätt få fram stipendier för de studenter som kommer utanför EES-området och som därför betalar avgifter.

– Det är en bra grupp studenter som börjar till hösten – mycket varierande bakgrund, men det de har gemensamt är att de har riktigt bra studiemeriter från sina gymnasiestudier med sig i bagaget, säger Kristina Eneroth.

En annan positiv utveckling är att andelen kvinnor som antagits till det systemvetenskapliga kandidatprogrammet – som med sina 120 platser är fakultetens näst största program på grundnivå –har ökat rejält. Av de antagna studenterna inför höstterminen 2017 utgör 43 procent kvinnor.

– Verkligen kul! En stor eloge till alla som mycket målmedvetet jobbat med detta under senare år, säger Kristina Eneroth.

– Det är en bra utbildning som ger studenterna lysande framtidsutsikter, och systemvetare är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Kristina Eneroth som en av förklaringarna till framgångarna för systemvetenskapliga programmet.

Det går alltså framåt på bred front för Ekonomihögskolan, sammanfattar Kristina Eneroth.

– Internationaliseringen av utbildningarna ger oss möjligheter till att rekrytera studenter från hela världen och det har vi lyckats mycket väl med. Ekonomihögskolan är internationellt kvalitetsackrediterade av EQUIS (EFMD Quality Improvement System) och både medarbetare och studenter vet vilka krav det ställer på utvecklingen av verksamheten.