lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

”Data har makten att förändra och förbättra samhället”

Publicerad: 2021-02-12

Förmågan att analysera och använda data blir allt viktigare – i allt fler organisationer. Men vad är det som på engelska kallas ”data literacy”? Och hur jobbar Ekonomihögskolans lärare med det? Vi frågade Blerim Emruli, universitetslektor i informatik, och nyligen utvald som en av deltagarna i företaget Qliks internationella Professor Ambassador Class.

Foto: Istock

Blerim Emruli är en av sju lärare från hela världen som har valts ut till Qlik Inaugural Professor Ambassador Class 2021. Målet med programmet är att uppmärksamma lärare som med passion och kompetens i klassrummet strävar efter att skapa en mer datakompetent värld.

Digital analys – något ”alla” behöver kunna

Den svenska översättningen av termen ”data literacy” är inte helt enkel. Men en bra början kan vara att säga att det handlar om digital kompetens hos en bredare massa än hos specialister inom data eller IT. Till exempel kan det handla om förmågan att förstå och analysera data och omvandla den till något användbart inom organisationen.

– Företag har påverkats mycket av data genom åren, och de påverkas allt mer. I vissa fall drivs beslut enbart baserat på data, vilket innebär att organisationer i hög grad strävar efter att fatta just datadrivna beslut och att arbeta med affärsinformation för att förbli konkurrenskraftiga. Man kan tro att ”data literacy” bara är viktiga för renodlade analytiker, men så är det faktiskt inte nuförtiden, säger Blerim Emruli.

Han menar att det i dag är högt upp på företagens agenda att driva på inom ”self service” av affärsinformation eller analys. Det kan förklaras som processen att analysera data av icke-teknisk personal inom organisationen – snarare än it-proffs eller dedikerade it-avdelningar. Ekonomihögskolan har genom sin partnerskapsstiftelse nyligen diskuterat med flera av företagen som samarbetar med skolan kring hur de ser på framtiden för högre utbildning vid handelshögskolor.

– Feedbacken från företagen var att vi bör öka fokus på att utveckla kurser som kombinerar analys med företagsekonomi eller nationalekonomi. Det gör vi också i det nya masterprogrammet i dataanalys, säger Blerim Emruli.

Vill göra skillnad med sin undervisning

Blerim Emruli forskar själv med fokus på artificiell intelligens, beslutsstödsystem och business intelligence. Han är relativt ny som universitetslektor på Ekonomihögskolan, tidigare har han forskat vid bland annat Malmö universitet och Luleå tekniska universitet. Som lärare drivs han av passion för sina kurser och ämnen.

– Jag uppskattar möjligheten att utbilda unga människor, att se dem skaffa sig ny kunskap och förmågan att ifrågasätta och utveckla specifika färdigheter och attityder. Jag tror och hoppas på att min undervisning kan göra skillnad. Jag tror verkligen att data har makten att förändra företagande och förbättra samhället.

I sin undervisning använder han gärna BI-leverantören Qliks program och kurser. Nyligen blev han utvald till att ingå i Qlik Academic Professor Ambassador Program. Qlik erbjuder en heltäckande molnplattform för dataintegrering och analys.

– Jag använder Qlik i min undervisning först och främst tack vare något som heter Qlik Academic Program vilket erbjuder flera gratisresurser till mina studenter och mig själv. Vi använder Qliks programvara och online-utbildning om deras produkter, demos, kundcase och tillämpbara kurser som man kan läsa i sin egen takt. Det senare tillåter mig att använda mig av flipped classroom-pedagogik eller blended learning. Det har varit oerhört användbart under covid-19-pandemin.

Data för att hantera komplexa utmaningar

Blerim Emruli ser utnämningen som ett viktigt erkännande eftersom att deltagarna har valts ut ur en internationell grupp med många ansökningar.

– Nu är jag en del av en global grupp med sju ambassadörer, som verkar från USA:s östkust till Indien. Jag tror att teamet för Qlik Academic Program såg mina ansträngningar i att utbilda studenterna genom undervisning med riktiga projekt och verktyg som används i den yrkesverksamma ”verkligheten”, säger han och fortsätter:

– Framöver hoppas jag kunna öka Ekonomihögskolans samarbete med Qlik Academic Program. Det skulle kunna ingå i andra kurser på fakulteten, till exempel inom digital marknadsföring och digital redovisning. Jag delar flera värderingar med Qlik, som visionen för en värld som är ”data literate”, där människor, företag, organisationer och regeringar hanterar sina mest komplexa utmaningar – med hjälp av data, säger Blerim Emruli.

Läs mer om Blerim Emrulis forskning i Lunds universitets forskningsportal

Data literacy

Termen ”data literacy” har vanligtvis använts när man talar om individer. Utgångspunkten är att förmågan inte kräver en mycket teknisk förståelse av data, som av en datavetare eller analytiker. Data literacy handlar därför om en persons förmåga att läsa, arbeta med, analysera och argumentera med data som utgångspunkt.

Om Qlik

Qlik – ursprungligen grundat i Lund 1993 – är en BI-leverantör som erbjuder en heltäckande molnplattform för dataintegrering och analys. Genom att omvandla data till aktiv intelligens kan organisationer driva bättre beslut och förbättra prestanda. Qlik har över 50 000 kunder från hela världen.

Läs mer om Qlik (Wikipedia)

Om Blerim Emruli

Blerim Emruli är universitetslektor i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar med fokus på artificiell intelligens, beslutsstödsystem och business intelligence.

Tel: 046-222 80 66
E-post: blerim.emruli@ics.lu.se

Följ Blerim på Linkedin