lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Institutionen för informatik vid Lunds universitet strävar efter att bli ett ledande centrum för forskning inom informatikområdet i Europa. Forskningen vid institutionen kan karakteriseras som mångdisciplinär och internationellt inriktad och är primärt organiserad i de tre forskningsområdena organisation och IT, systemkonstruktion och interaktionsdesign.

Läs mer om Informatiks forskning på våra engelska sidor