lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

i informationssystem

Forskning inom informationssystem i Lund är tvärvetenskaplig i sitt tillvägagångssätt och har ett starkt internationellt fokus när det gäller forskningsfrågor och allmänt engagemang.

Vår forskning

Institutionens forskning har ett brett fokus på digital transformation, vilken inkluderar både transformationsprocessen samt dess effekt på användare och samhälle. Några specifika forskningsämnen är: beslutsautomatisering och beslutsstödsystem, gröna och hållbara IS samt smarta städer, artificiell intelligens och människo-AI-hybrider, informationssäkerhet och integritet, delningsekonomi, mobila lösningar, e-förvaltning, e-lärande, implikationer och design av IT inom sjukvård, och både de instrumentella och humanistiska resultaten från globalt IT-arbete.

Forskningen är öppen och inkluderande. Den bygger på relevans, internationalisering och samarbete.

Läs mer om vår forskning på EHLs webbsidor

 

Forskningsstrategi

Vår forskningsstrategi togs fram av institutionens forskare och spelar en viktig roll i utvecklingen av vår forskning.

Forskningsstrategin syftar till att beskriva informationssystem som en forskningsdisciplin generellt, men också specifikt vid Institutionen för informatik. Den beskriver vårt uppdrag, värderingar och ambitioner inom vår forskning. Vidare uttrycker vi hur vi kan uppnå dessa ambitioner samt förväntningar på våra forskare.

Läs forskningsstrategin

Kalendarium

Seminarium

Research Presentation with Markus Lahtinen

3 april 2023 kl. 10:00–12:00

Seminarium

Story-telling with Björn Svensson

8 maj 2023 kl. 10:00–12:00

Seminarium

Story-telling with Betty Saenyi

29 maj 2023 kl. 10:00–12:00

Kontakt

Christina Keller
Professor, studierektor för forskarutbildningen

christina.keller@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 24
Rum: EC2-259

Christina Keller