lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

i informationssystem

Forskning inom informationssystem i Lund är tvärvetenskaplig i sitt tillvägagångssätt och har ett starkt internationellt fokus när det gäller forskningsfrågor och allmänt engagemang.

Vår forskning inom Designing Digitalisering fokuserar på e-hälsa och bedrivs huvudsakligen genom designvetenskaplig forskning.

Forskningsstrategin är öppen och inkluderande. Det bygger på relevans, internationalisering och samarbete.

Läs mer om Informatiks forskning på våra engelska sidor

 

Kalendarium

Seminarium

Research Seminar Storytelling: Paper/project development

24 oktober 2022 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Research Sci-Lounge

27 oktober 2022 kl. 18:00–20:00

Kontakt

Christina Keller
Professor, studierektor för forskarutbildningen

christina.keller@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 24
Rum: EC2-259

Christina Keller