lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

INFL10, Kompletterande utbildning för systemvetare

informatik, 60 hp

Kursen ges som kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen i informatik/informationssystem (eller motsvarande).

Utbildningen för kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen omfattar totalt 60 högskolepoäng. Utbildningens huvudområde är informatik. Även studier i kompletterande områden som ekonomisk historia och handelsrätt kan komma att ingå, detta gäller även studier i svenska språket.

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår:

Kompletterande kurs i informatik, 48 hp

Samhälls- och författningskunskap, 10 hp

Professionell utveckling, 2 hp

Under slutfasen av utbildningen kommer verksamhetsförlagd utbildning att i största möjliga mån erbjudas. Av kursplan för respektive kurs framgår förkunskapskrav för tillträde till kursen, kursens lärandemål samt former för bedömning och examination inklusive omfattning av obligatoriska moment.

För studenter som behärskar engelska språket (engelska 6/engelska B) kommer studier på avancerad nivå att vara möjliga att genomföra som alternativ till ovanstående upplägg.

Förkunskapskrav

Avklarad högskoleexamen vid utländskt lärosäte i systemvetenskap med informatik/informationssystem (eller motsvarande) som huvudinriktning.

Svenska 3/Svenska B/Sas B eller motsvarande, med lägst betyget Godkänd.

Ansökan

Ansökan till kursen görs via webbanmälan på Antagning.se. Anmälan är öppen under perioden 15 mars - 15 april 2017. 

Ladda ned och fyll i följande mall för meritförteckning. Denna ska laddas upp på din anmälan på Antagning.se. 

Urval

Urval kommer att baseras på betyg från tidigare universitetsstudier på grundnivå, samt ett personligt brev i vilket den sökande reflekterar över tidigare arbetslivserfarenhet samt preciserar varför man vill bli antagen till utbildningen.

 

Kontakt

Linda Öberg
Webbkoordinator, koordinator

linda.oberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 88
Rum: EC2-273

Linda Öberg

mer information om kursen

Kursplan på svenska.

Course syllabus in English.


Grundnivå: GXX
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Ges: HT17-VT18