lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

INFA20, Mobilbranschens utveckling och framtid

Informatik, 7,5 hp

Kursen är en internetbaserad distanskurs och ges på kvartsfart på svenska.

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt över mobilbranschens kommersiella landskap och dynamik – från mobiltelefontillverkare och mobiloperatörer till mjukvara och affärsmässiga ekosystem. Detta är en bransch som utvecklas snabbare än någon annan -  hittar nya marknader och ersätter inflexibla affärsmodeller med nya. Ämnen som behandlas på kursen är det teknologiska landskapet, dynamik och egenskaper bland mobiltelefontillverkare och mobiloperatörer och internetspelarnas roll i mobilindustrin.

 

Benjamin Weaver

Kontakt

Benjamin Weaver
doktorand , doktorand , universitetsadjunkt

Telefon:
Mobil: +46704824726
benjamin.weaver@fek.lu.se
Rum: EC2:247

Mer information om kursen

Kursplan med litteraturlista